Loading...
علف زن بنزینی

محصول فوق یکی از دستگاه‌های بسیار مفید و کاربردی برای مرتب کردن باغچه و گیاهان بوده که از مهم‌ترین کاربردهای آن می‌توان به از بین بردن علف‌های هرز، مرتب کردن حاشیه‌ی باغچه، کوتاه کردن بوته‌ی تمشک، زدن سرشاخه و کوتاه کردن چمن اشاره کرد.